CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEID

 

Wat is het CBR?

Het CBR is een stichting (dus heeft geen winstdoel), waarop de verkeersbonden en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een behoorlijke controle kunnen uitoefenen door de vorm waarin de organisatie is gegoten.
Het is vermoedelijk het grootste exameninstituut van Nederland en neemt jaarlijks ongeveer 600.000 examens af.

Je zult het met ons eens zijn, dat een zo grote organisatie strakke regels vergt. De aanvraagtijd wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor administratieve en controlemaatregelen. Daarnaast is het feit dat de enorme aanvraagstroom pieken heeft, oorzaak van een langere wachttijd.
Jouw aanvraag kan vallen in een vakantieperiode, in een periode van veel zieken, na een periode met extreem slechte weg- en weersomstandigheden, waardoor veel examens niet door konden gaan etc.

 


Het CBR werkt wel met mensen, geen engelen, maar ook geen kannibalen!

Angst is jouw meest slechte passagier en zeker de angst, die ontstaan is door hardnekkige fabeltjes over het CBR en examinatoren. Laat je niets wijsmaken. Hoe goed soms ook bedoeld, jouw vrienden of kennissen weten er minder van dan je rijschoolhouder of instructeur.

 

Geen enkele examinator heeft de bedoeling om jou te laten zaken zonder reden

Natuurlijk ...... het blijft een examen en er kunnen zich dingen voordoen, die een examen kunnen beïnvloeden: die mogelijkheid is er bij elk examen. Het rijexamen is een momentopname. Indien je correct rijdt en de theorie beheerst, slaag je, bij welke examinator dan ook.